Opettajien koulutuspäivä 26.8.2017

Seuraava opettajien koulutuspäivä pidetään pyhän Marian seurakuntasalissa (Mäntytie 2, Helsinki) 26.8.2017 klo 10-17.

Päivän aihe ja ohjelma alla. Alustukset ja koonnit ovat englanninkielisiä. Ilmoittautumiset 15.8. mennessä Katekeettiseen keskukseen, katekeesi@katolinen.fi.

Teaching religion in heterogeneous, mixed-age learning groups
Didactic and methodological foundations, necessary adaptations on the topic in ecumenical coexistence

Timetable:
9:30 Saapuminen, tervetulokahvi
10:00 Tervetulosanat: Juho Kyntäjä, Katekeettinen keskus
10:10 Introduction to the topic: Petra Bungarten, dipl.religion paedagogist, Germany
10:45 Group work
11:30 Summary of the first group work
12:00 Lunch
13:00 Practical application, group work
14:30 Coffee break
15:00 Summary of the day’s work
15:45 Katekeettisen keskuksen kuulumisia: Juho Kyntäjä