Ansökan om katolsk religionsundervisning

Den här ansökan kan användas när du vill ha katolsk undervisning i skolan för barn som redan är anmälda till skolan eller studerar där. När man anmälar ett barn på första klass, så brukar enkäten ha en punkt där man kan kryssa att man vill ha katolsk religion.

Ansökan om katolsk religionsundervisning i skolan

Jag ber för mitt barn (namn, personsignum), som studerar i (skolans namn, klass), undervisning i hans/hennes egna katolska religion.

Om ni behöver hjälp med att hitta läraren, ni kan kontakta Kateketiska centret (katekeesi(at)katolinen.fi, tel. 050 544 0871)

(förälderns underskrift)