Uskonnonopetus

Oman uskonnon opetus on myös katoliseen kirkkoon kuuluvien lasten perusoikeus. Heidän ei siis tarvitse osallistua valtauskonnon eikä elämänkatsomustiedon opetukseen, vaan kunnan on järjestettävä oman uskonnon opetus, mikäli kunnassa on vähintään kolme oppilasta, joille opetusta pyydetään. SIKSI ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VANHEMMAT ILMAISEVAT JO 1. LUOKALLE ILMOITTAUDUTTAESSA HALUAVANSA LAPSELLENSA OMAN USKONNON OPETUSTA.

  • Lisätietoja kouluopetuksesta

Käytännössä katolinen uskonnonopetus järjestetään joko oppilaan omassa koulussa tai, mikäli oppilaita on vähän, jossakin keskeisesti sijaitsevassa koulussa niin, että oppilaat käyvät siellä uskontotunnilla. Vaihtoehtoisesti monissa katolisissa seurakunnissa järjestetään kouluopetusta korvaavaa opetusta ns. lauantaikurssin muodossa. Tällöin pidetään kerralla useampi oppitunti. Lauantaikurssi järjestetään noin kerran kuussa.

  • Lisätietoja lauantaikurssista

Uskonnonopetuskysymyksissä oppilaiden vanhempia pyydetään olemaan yhteydessä hiippakunnan Katekeettiseen keskukseen:

Kuusitie 6, 00270 Helsinki
puh. 09-2416095
E-mail katekeesi@katolinen.fi

Aivan erillinen asia on sakramenttiopetus, jonka antaa oma seurakunta. Ensikommuunio-opetusta annetaan yleensä 3-luokkalaisille, vahvistusopetusta 8-9-luokkalaisille. Lisätietoja omasta seurakunnasta.