Kouluopetus

Katolista uskontoa voidaan opettaa oppilaiden kouluaineena silloin, kun järjestäjän alueella (kunnassa tai korvaavassa koulussa) on vähintään kolme katolista oppilasta. Peruskoulussa omaa uskontoa opetetaan oppilaan huoltajan aloitteesta. Jos kolmen oppilaan määrä ei täyty, niin katolisen oppilaan on osallistuttava koulun tarjoamaan korvaavaan opetukseen. Korvaavaksi opetukseksi huoltajat voivat valita myös koulun yleisen uskonnonopetuksen. Kaikki opetuksen järjestäjät eivät hyväksy Lauantaikurssin tarjoamaa uskonnonopetusta omaa uskontoa korvaavaksi opetukseksi.

Lukiossa oppilas valitsee itse oman katsomusaineensa.

Ohjeita katolisen oppilaan vanhemmalle

Oppilastietolomakkeen täyttämistä varten:

  • huoltajat hakevat aina oman uskonnon opetukseen erillisellä lomakkeella, joka palautetaan rehtorille. Hakemus tulee täyttää aina, kun oppilas vaihtaa koulua. Tämä hakemus kannattaa täyttää jokaisen lukuvuoden alussa.
  • Kohtaan: Uskontunnustus, muu: katolinen
  • Kohtaan: Uskonnonopetus, muu: katolinen

Rehtori
– antaa tietoja siitä, missä ja milloin uskontotunnit pidetään
– jos opetusta ei järjestetä omassa koulussa, miten toiseen kouluun kuljetaan
– antaa oppilaalle matkalipun uskontotunneilla käymistä varten
– rehtori EI voi velvoittaa oppilasta osallistumaan koulun yleiseen uskonnonopetukseen tai elämänkatosomustiedon opetukseen, koska se on uskonnonvapauslain vastaista
– jos koulu ei tarjoa oppilaan oman uskonnon opetusta, niin rehtori VOI velvoittaa oppilaan osallistumaan johonkin korvaavaan opetukseen

Jos huoltajalla on katolisen uskonnonopetuksen järjestämisen tai opetuksen sisällön suhteen (se ei ole opetussuunnitelman mukaista ) valittamista, on valitusjärjestys seuraava:

  1. uskonnonopettajalle
  2. rehtorille
  3. koulun johtokunnalle
  4. opetusviraston uskonnonopetuskonsultille tms.
  5. opetuspäällikölle
  6. linjanjohtajalle
  7. aluehallintovirastolle