Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat

Peruskoulun katolisen uskonnon opetussuunnitelma

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016

Opetushallituksen laatimat yleiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat nähtävissä Opetushallituksen sivuilla

Kukin kunta ja koulu on laatinut omat opetussuunnitelmansa näiden valtakunnallisten perusteiden pohjalta.

Kuntakohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät kunnan omilta verkkosivuilta, esimerkiksi Helsingin osalta täältä.