Katolsk religionsundervisning i Finland

Katolsk religionsundervisning ges i Finland i skolor och i församlingarna. De barn som anmäls till undervisningen borde först vara registrerade i församlingen. Det finns åtta församlingar i Finland. Om du inte vet, vilken av dem du borde vända dig till, vi hjälper gärna.

Skolans katolsk regionsundervisning måste enligt lagen organiseras i alla de kommuner, där föräldrarna av minst tre grundskolselever kräver det. Du kan fråga om din hemkommuns situation i skolan. Om du vill grunda en ny undervisningsgrupp eller börja som lärare eller behöver stöd i diskussionen med skolan, vi hjälper dig gärna.

Församlingarnas religionsundervisning kan ersätta skolundervisningen eller förbereda till sakramenterna. På några orter finns det undervisning på flera språk och vi försöker att ha uppgifterna om språk också uppdaterade. Normalt tar församlingarna till sakramentundervisningen endast de barn och ungdomar, som också deltar i annan religionsundervisning.

Om du har frågor om religionsundervisningens organisation, vänligen kontakta opetus@katolinen.fi, tel. 050 544 0871