Tagalog

ANG KATOLIKONG RELIHIYON PANG EDUKASYON SA FINLAND

Ang katolikong relihiyon dito sa Finland ay ipinag kakaloob sa mga paaralan at sa Simbahan. Ang mga bata na nais mag aral ay dapat munang mag parehistro sa isang parokya. May walong parokya dito sa Finland. Kung hindi po ninyo alam kung saan ang mga lugar na ito ay malugod po namin kayong tutulungan.

Ayon sa batas, ang Katolikong relihiyon pang edukasyon sa mga paaralan ay dapat na isinaayos sa bawat munisipalidad kung saan ang mga magulang ng hindi bababa sa tatlong mga mag-aaral sa pampublikong paaralan para maayos ito. Maaari kayong magtanong tungkol sa mga sitwasyon sa iyong malapit na munisipyo at sa paaralan. Meron po tayong listahan ng mga munisipyo kung saan meron po tayong alam na mga siguradong relihiyong pang katolikong . Kung gusto ninyong mag buo ng bagong grupo o mag umpisa bilang isang guro, kung kailangan ninyo ng suporta na makipag usap sa mga paaralan, narito to po kami malugod na tumulong sa inyo.

Ang relihiyosong pang edukasyon sa parokya ay may dalawang paraan: na puedeng humalili sa pang relihiyong edukaston sa paaralan , o kaya maaaring ibinigay nila ng diretso bilang paghahanda para sa pagtanggap ng banal sakramento ng simbahan. Mayroon kaming isang listahan dito sa mga lungsod at bayan kung saan ang mga parokya ay nag-aalok katekista. Sa ibang lugar, may nag aalok din ng katekista ng iba’t ibang wika, at susubukan po namin panatilihin ang aming sarili sa mga bagay na ito. Karamihan ang mga parokya ang gumagawa ng mga paghahanda sa sakramento ng mga bata at kabataan na may bahagi sa relihiyong pang edukasyon .

Kung mayroon po kayong katanungan tungkol sa mga organisasyon ng relihiyong pang edukasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Education Department: opetus@katolinen.fi, tel. 050 544 0871

Kung nais po ninyong bumuo ng organisasyon pang katolikong relihiyon sa paaralan ng inyong anak, maaari po ninyong gamitin ang mga bagong paraan na aplikasyon.

Ito ay para sa web page na ito:

Catholic Religious Education in Finland