Korona tiedote – Information on Corona

Koulut ja Korona virus

Hallitus on nyt tehnyt odotetun päätöksen koulujen sulkemisesta. Hiippakunnan Opetusosasto on yhteydessä opetusviranomaisiin sekä vertaisyhteisöihin, ja seuraa tilannetta sekä Suomessa että opetuksen tarjoajien ratkaisuja kansainvälisesti.

Kehotamme ensisijaisesti seuraamaan opetuksenjärjestäjän (koulun) ohjeita ja olemaan yhteydessä omaan opettajaan.

Opetusosasto selvittää mahdollisuutta tarjota tukitoimia kouluopetuksen avuksi. Tiedotamme koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä seuraavilla foorumeilla:

hiippakuntalehti, Fides

opetusosaston sivusto, opetus.katolinen.fi

opetusosaston Facebook, @OpetusOsasto

Voitte ottaa minuun yhteyttä opetukseen liittyvissä kysymyksissä. Olen tavoitettavissa puhelimitse päivisin, 050-5440871.

rukouksin,

Osmo Vartiainen, opetusjohtaja / Helsingin hiippakunta / katolinen kirkko Suomessa

Schools and Corona virus

The government has, as expected, made the decision for the closure of schools in Finland. The diocesan Education Department maintains a working contact with education officials and peer communities, while following the developments in Finland and decisions made internationally.

We advise families to follow the instructions given by schools and to be in contact with the teachers.

The Education Department is working on a solution to offer help in support of schoolwork. We share information concerning schooling on these forums (mostly in Finnish):

the diocesan magazine, Fides

Education Department home page, opetus.katolinen.fi

Education Department Facebook, @OpetusOsasto

You are welcome to contact me in matters regarding education. I will answer your questions by phone during working hours, 050-5440871.

God speed,

Osmo Vartiainen, director of education / Diocese of Helsinki / Catholic Church in Finland