Kouluopetus

Opetuksenjärjestäjän (koulu) tulee lainmukaisesti järjestää omanuskonnon opetusta silloin, kun järjestäjän alueella, kunnassa tai sopimuskoulussa on vähintään kolme (3) katolista oppilasta.

Peruskoulussa omaa uskontoa opetetaan oppilaan huoltajan aloitteesta. Siksi opetusta tulee pyytää ja varmistaa keväällä, että opetus tullaan järjestämään myös seuraavana lukuvuonna.

Jos kolmen oppilaan määrä ei täyty, niin katolisen oppilaan on osallistuttava koulun tarjoamaan korvaavaan opetukseen. Korvaavaksi opetukseksi huoltajat voivat valita myös koulun yleisen uskonnonopetuksen.

Lukiossa oppilas valitsee itse oman katsomusaineensa, mutta sama kolmen oppilaan sääntö pätee lukiokohtaisesti.

——————————————

Ohjeita katolisen oppilaan vanhemmalle

Oppilastietolomakkeen täyttämistä varten:

 • huoltajat hakevat aina oman uskonnon opetukseen erillisellä lomakkeella, joka palautetaan koululle. Hakemus tulee täyttää aina, kun oppilas vaihtaa koulua. Tämä hakemus kannattaa tarkistaa jokaisen lukuvuoden alussa.
 • Kohtaan: Uskontunnustus, muu: katolinen
 • Kohtaan: Uskonnonopetus, muu: katolinen
 • EI merkintää kohtaan, ”osallistuu omanuskontokunnan järjestämään opetukseen”

Rehtori on velvollinen antamaan tietoja:

 • missä ja milloin uskontotunnit pidetään
 • jos opetusta ei järjestetä omassa koulussa, miten toiseen kouluun kuljetaan

sekä

 • antamaan oppilaalle matkalipun uskontotunneilla käymistä varten
 • vastaamaan matkan turvallisuudesta ja pyydettäessä harkitsemaan aikuisen avustajan kulkemisesta nuoren oppilaan mukana
 • rehtori EI voi velvoittaa oppilasta osallistumaan koulun yleiseen uskonnonopetukseen tai elämänkatosomustiedon opetukseen, koska se on uskonnonvapauslain vastaista
 •  jos koulu ei tarjoa oppilaan oman uskonnon opetusta, niin rehtori VOI velvoittaa oppilaan osallistumaan johonkin korvaavaan opetukseen

Jos huoltajalla on katolisen uskonnonopetuksen järjestämisen tai opetuksen sisällön suhteen valittamista,esimerkiksi jos opetus ei ole opetussuunnitelman (OPS) mukaista, on valitusjärjestys seuraava:

 1. uskonnonopettajalle
 2. rehtorille
 3. koulun johtokunnalle
 4. opetusviraston uskonnonopetuskonsultille tms.
 5. opetuspäällikölle
 6. linjanjohtajalle
 7. aluehallintovirastolle

Kaikissa tilanteissa voi aina ottaa yhteyttä Hiippakunnan opetusjohtajaan! 050 5440871