Uskonnonopettajaksi

Voit opiskella uskonnon aineenopettajaksi useaa reittiä

Tavallisinta on hakeutua uskonnonopettajan koulutukseen Helsingin, Turun tai Joensuun yliopistoon, joissa on erillinen uskonnonopettajan koulutusohjelma tai linja. Tällöin voit sisällyttää tutkintoosi sekä opetettavan aineen opinnot että opettajan pedagogiset opinnot.

Voit opiskella myös ensiksi ylemmän korkeakoulututkinnon (esim. TM, FM) ja hakeutua sen jälkeen suorittamaan opettajan pedagogiset opintoja ns. erillisinä opintoina. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ovat laaja-alaiset, ja tuottavat kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja koulutusmuodoissa.

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot opetettavissa aineissa. Lukion aineenopettajalta vaaditaan yhdessä aineessa laajemmat, vähintään 120 opintopisteen laajuiset opinnot ja kaikissa muissa opetettavissa aineissa vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Jos olet jo suorittanut pedagogiset opinnot, voit pätevöityä uskonnon aineenopettajaksi avoimen yliopiston kautta (60 op). Avoimen yliopiston opinnot voivat tarjota myös väylän tutkinto-opiskelijaksi.

Tietoa uskonnon aineenopettajakoulutuksesta

Helsingin yliopiston uskonnonopettajan koulutuksestahttp://www.helsinki.fi/teol/tdk/opiskelu/perustutkinnot/
http://www.helsinki.fi/teol/usktl/

Itä-Suomen yliopiston uskonnonopettajan koulutuksesta
http://www2.uef.fi/fi/filtdk/lantinen-teologia/suuntautumisvaihtoehdot

Turun yliopiston uskonnonopettajan koulutuksesta
USKONTOTIEDE / OPETTAJAN LINJA
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/uskontotiede/Sivut/home.aspx

Åbo akademin uskonnonopettajan koulutuksesta
www.abo.fi/student/tf

Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta
yliopisto-opetuksesta

http://www.avoinyliopisto.fi/