Uskonnon opetukseen ilmoittautuminen, NYT!

Opetusosaston tiedotus ilmoittautumisesta katolisen oman uskonnon opetukseen

On aika varmistaa koululaisten katolinen oman uskonnon opetus!

Vanhempien velvollisuus on varmistaa, että lapset saavat katolisen opetussuunnitelman mukaista uskonnonopetusta koulussa. Asian voi tarkistaa oman koulun rehtorilta, apulais- tai vararehtorilta, tai koulusihteeriltä.

Helsingin hiippakunnassa seurakuntalaisten uskonnon opetus eli katekeesi toteutuu seurakunnan ja opetusviranomaisen yhteistyönä. Seurakunta vastaa sakramenttiopetuksesta (ensikommuunio ja vahvistuksen sakramentti) ja opetusviranomainen vastaa lainmukaisesta uskonnonopetuksesta kouluissa.

Koulut ovat velvollisia järjestämään oppilailleen oman uskonnon opetusta silloin, kun koulupiirissä on vähintään kolme uskontokunnan edustajaa, jotka pyytävät opetusta. Koulupiiri (tai oppilaaksiottoalue) on suurin piirtein sama kuin kunta. Kun siis esimerkiksi Helsingissä on vähintään kolme katolilaista koululaista (joiden vanhemmat pyytävät katolista uskonnon opetusta), ovat kaikki Helsingin kaupungin koulut velvoitettuja lain mukaan järjestämään katolista omanuskonnonopetusta oppilaille, jotka sitä pyytävät.

Opetus voidaan järjestää joko omassa, nk. lähikoulussa, tai kohtuullisen matkan päässä sijaitsevassa toisessa koulussa, jonne lähialueen katolilaiset oppilaat tulevat yhteisopetukseen.

Koulun velvollisuudet:

  • järjestää opetus joko omalla tai lähialueen toisella koululla (pyydettäessä!)
  • etsiä lähin opetuspaikka sekä kurssille opettaja
  • tarjota matkakortti tai kuljetus toiseen kouluun, tarvittaessa
  • varmistaa matkan turvallisuus, esimerkiksi lähettämällä aikuinen avustaja alakoululaisen mukaan
  • varmistaa että opetus vastaa Katolisen oman uskonnon Opetussuunnitelmaa (OPS)

Perheen velvollisuudet:

  • pyytää katolista omanuskonnonopetusta

On ensiarvoisen tärkeää, että perhe ottaa vastuun lapsen uskonnon opetuksesta!

Vähemmistöuskonnon opetuksen järjestelyt ovat kuitenkin haastavia myös koululle. Siksi perheen on myös nähtävä vaivaa auttaakseen koulua ja omalta osaltaan joustaa järjestelyjen suhteen. Oppilas voi joutua kulkemaan toiseen kouluun ja opiskelemaan haastavissa olosuhteissa. Opetuksen tilanne kouluissa on kuitenkin parantunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Opetusosasto tekee päivittäin työtä viranomaisyhteistyössä opetuksen kehittämiseksi. Mitä enemmän lapsemme ovat koulujen lainmukaisessa opetuksessa, sitä paremmin opetuksen olosuhteet ja laatu kehittyvät.

Kaikissa opetukseen liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteyttä hiippakunnan Opetusosastoon:

email: opetus@katolinen.fi

mob: 050 5440871

opetusjohtaja, Osmo Vartiainen