SAKRAMENTTIOPETUS

Sakramenttiopetus koronaviruksen aikana. Tiedotamme lähiaikoina mahdollisuudesta jatkaa opetusta sähköisessä ympäristössä etänä.

Sakramenttiopetusta antaa ensisijaisesti oma seurakunta.

Ensikommuunio-opetusta annetaan Suomessa yleensä 3-luokkalaisille

Konfirmaatio eli Vahvistuksen sakramentti otetaan vastaan ja suoritetaan siihen kuuluva opetus Suomessa yleensä 14-15 vuoden ikäisenä.

Sakramenttiopetukseen mahdollisesti kuuluvia leirejä järjestävät Helsingin hiippakunnassa seurakunnat sekä kirkon piirissä toimivat jäsenyhteisöt. Hiippakunnan leirit ovat pääsääntöisesti avoimet kaikille hiippakunnan jäsenille sekä usein myös ulkopuolisille. Leireistä tiedotetaan erikseen kohdassa -> LEIRIT