VANHEMMILLE

Vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia. Myös Lasten uskonnollinen kasvatus kuuluu ensisijaisesti vanhemmille.

Vatikaanin II kirkolliskokouksen julistuksessa Gravissimum educationis todetaan muun muassa näin:

Kaikilla ihmisillä rodusta, säädystä ja iästä riippumatta on ihmisarvonsa nojalla peruuttamaton oikeus kasvatukseen, joka vastaa heidän omaa päämääräänsä, heidän luonnettaan ja sukupuoltaan, ja joka on sovellettu heidän maansa kulttuuriin ja traditioihin ja joka on samalla avoinna veljelliselle yhteydelle toisiin kansoihin edistääkseen todellista ykseyttä ja rauhaa maan päällä. Oikea kasvatus tähtää ihmispersoonan kehittämiseen ottaen huomioon hänen lopullisen päämääränsä ja sen yhteisön hyvän, jonka jäsen hän on ja jonka tehtäviin hän aikuisena tulee saamaan osansa.

Sama asiakirja ilmaisee katolisen kirkon näkemyksenä, että vanhemmat ovat lapsen ensimmäisiä ja tärkeimpiä kasvattajia ja tässä tehtävässä vanhemmat tarvitsevat koko yhteiskunnan tukea. Kasvatutehtävä kuuluu myös Kirkolle, koska maan päällä toimiva kirkko yhteisönä muodostuu ihmisistä ja kirkon tehtävä on pelastuksen julistaminen kaikille ihmisille. Kirkko Äitinä on velvollinen kasvattamaan jäseniään ja saattamaan heidät yhteyteen Kristuksen kanssa ja täyttämään heidän elämänsä Kristuksen hengellä.

Vanhempien tuki kanava – Parent Channel

(suomeksi)

Hiippakunnan Opetusosasto tarjoaa perheille keskusteluyhteyden Opetusosaston Zoom-yhteyden kautta. Kaikki ovat tervetulleita kysymään ja keskustelemaan koulu- tai opiskeluasioista, tai muista mieltä askarruttavista asioista kanssani tai jakamaan kokemuksiaan toisten kanssa.

AIKA: Kanava on auki keskiviikkoisin klo 10-12.

LINKKI: https://helsinki.zoom.us/j/986714931

Osmo Vartiainen, opetusjohtaja / Katolinen kirkko Suomessa

(English)

The Education Department is offering a connection for parents to discuss matters concerning schooling and education, or any other matters that you may whish to share with me or each other.

TIME: The channel will be open on Wednesday mornings from 10:00 until 12:00.

LINK: https://helsinki.zoom.us/j/986714931

Osmo Vartiainen, director of Education / Catholic Church in Finland

Linkki löytyy myös Opetusosaston sivuilta – Link also on Education Department Home Page: Opetus.katolinen.fi -> Etäopetus -> Vanhempien kanava – Parent channel