Oppilastietolomake

Lauantaikurssin yhteydenpitoa vanhempiin ja oppilaisiin pyritään kehittämään. Tavoitteena on yhteyden nopeutuminen, posti- ja monistuskuluissa sekä yhteyden ottoihin kuluvan ajan säästäminen. Pyydämme teitä täyttämään tämän lomakkeen ja palauttamaan sen ensimmäisellä mahdollisella opetuskerralla oppilaan mukana Lauantaikurssin opettajalleen.

Pyydämme ystävällisesti teitä kertomaan meille seuraavat asiat:

Oppilaan nimi (puhuttelunimi, sukunimi ja luokka, jolla on koulussa):______________________

_______________________________________________________________________________

Seurakunta: _____________________________________________________________________

Oppilaan syntymäaika:_____________________________________________________________

Oppilaan osoite:__________________________________________________________________

Koulun nimi ja osoite:_____________________________________________________________

Huoltajan nimi:___________________________________________________________________

Huoltajan osoite, jos ei sama kuin oppilaalla:___________________________________________

______________________________________________________________________________

Sähköpostiosoite, jota huoltaja lukee:________________________________________________

Puhelinnumero, josta huoltajan tavoittaa Lauantaikurssin aikana:___________________________

Mitä Lauantaikurssin opettajan tulisi lisäksi tietää oppilaasta? Esim. allergiat yms.

Huoltajan allekirjoitus:_____________________________________________________________